EGZAMINY PRÓBNE KLAS ÓSMYCH

2021-11-14
Kategoria:   ogłoszenia

ZASADY PRZEBIEGU EGZAMINU PRÓBNEGO KLAS ÓSMYCH

 1. Egzamin próbny odbywa się w reżimie sanitarnym.
 2. Egzamin próbny odbywa się zgodnie z Procedurami funkcjonowania  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu podczas pandemii COVID-19.
 3. Uczniów obowiązuje strój galowy.
 4. Na egzamin przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję (temperatura, kaszel, katar).
 5. Na teren szkoły uczniowie wchodzą w maseczce, po dezynfekcji dłoni, z zachowaniem odpowiedniego odstępu (1,5 m) od innej osoby.
 6. Podczas pisania egzaminu uczniowie mogą zdjąć maseczki.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych. Jeśli jednak takie przedmioty mają przy sobie, przed wejściem  do sali egzaminacyjnej, zdają je i odbierają  po egzaminie.
 8. Osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji nie przychodzą do szkoły.
 9. Egzamin z języka polskiego odbędzie się 16 listopada 2021 r., w godz.: 8.30 – 10.30. Wydłużony czas pracy z arkuszem: 8.30 – 11.30.
 10. Egzamin z matematyki odbędzie się 17 listopada 2021 r., w godz.: 8.00 – 9.40. Wydłużony czas pracy z arkuszem: 8.00 – 10.30.
 11. Egzamin z języka angielskiego/niemieckiego odbędzie się 18 listopada 2021 r.,  w godz.: 8.00 – 9.30. Wydłużony czas pracy z arkuszem: 8.00 – 10.15.
 12. Uczniowie przychodzą do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu i udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal, przebywają w nich do momentu rozpoczęcia egzaminu.
 13. Podczas egzaminu należy korzystać wyłącznie z własnych przyborów  piśmienniczych (długopis z czarnym wkładem, linijka).
 14.  Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
 15.  Po napisaniu egzaminu, uczniowie pozostają w sali do momentu zakończenia egzaminu.
 16.  Podczas oddawania testu nauczycielowi, uczeń ma obowiązek założyć maseczkę.