ZEBRANIA 2021/2022: 

 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu

Rok Szkolny 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Alina Ścisła-Rafińska

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Kamińska

Sekretarz – Justyna Augustyniak

Komisja Rewizyjna:

Członek Komisji Rewizyjnej - Magdalena Błażejewska-Makowska

Członek Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Łaszkiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej - Waldemar Mączyński

Przedstawiciel Rady Rodziców ds. Dzieci z Niepełnosprawnościami

Paulina Pędzisz

Kontakt: sp2.radarodzicow.torun@gmail.com

Uprzejmie informujemy, iż wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 r. wynosi 40zł.
Wpłat można dokonywać indywidualnie w Sekretariacie Szkoły lub u Skarbników klasowych, którzy zbiorczo dokonują wpłaty tytułem danej klasy w Sekretariacie.

Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Z pozdrowieniami,

Rada Rodziców Sp 2.