Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu

Rok Szkolny 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Alina Ścisła-Rafińska

Wiceprzewodnicząca – Patrycja Mucha

Sekretarz – Magdalena Kamińska

Komisja Rewizyjna:

Członek Komisji Rewizyjnej - Sebastian Parzonko

Członek Komisji Rewizyjnej - Magdalena Błażejewska-Makowska

Członek Komisji Rewizyjnej - Alina Klonowska

Kontakt: radarodzicowsp2torun@gmail.com

Uprzejmie informujemy, iż wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 r. wynosi 40 zł.
Wpłat można dokonywać indywidualnie w Sekretariacie Szkoły lub u Skarbników klasowych, którzy zbiorczo dokonują wpłaty tytułem danej klasy w Sekretariacie.

Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Z pozdrowieniami,

Rada Rodziców SP2