Kalendarz

HARMONOGRAM II PÓŁROCZA

r.szk.2021/2022

 

7 lutego 2022 r. – rozpoczęcie drugiego półrocza

10 marca  2022 r. – zebrania/konsultacje  z rodzicami

22, 23, 24 marca 2022 r. – próbne Egzaminy ósmoklasisty

14 – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

2 maja 2022 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10 maja 2022 r. – zebrania/konsultacje dla  rodziców  

24, 25, 26 maja 2022 r.   – Egzaminy ósmoklasisty

3 czerwca 2022 r. – termin wystawienia propozycji ocen

7 czerwca 2022 r. – zebrania/konsultacje dla rodziców (propozycje ocen końcowych)

15 czerwca 2022 r. – termin wystawienia ocen końcowych

17 czerwca 2022 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2022 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

24 czerwca 2022 r. – zakończenie roku szkolnego

 

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I półrocze

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

2 - 7 września 2021 r. – zebrania z rodzicami w klasach 1 – 8 i  oddziałach przedszkolnych

14 października 2021 r. – Święto Edukacji (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

15 października 2021 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydakt.

19 października 2021 r. - konsultacje dla rodziców klas „0” – 8 (godz. 16.00 - 17.00)                                                                    

12 listopada 2021 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydakt.

16 listopada 2021 r. -  konsultacje dla rodziców klas „0” – 8 (godz. 16.00 - 17.00)                                                                    

10 grudnia 2021 r. – termin ustalenia propozycji ocen półrocznych

14 grudnia 2021 r. – zebrania z rodzicami w klasach „0” – 8 (propozycje ocen półrocznych)

22 grudnia 2021 r. -  Święto Patrona Szkoły

23 - 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydakt.

14 stycznia 2022 r. – termin wystawienia ocen półrocznych

17 – 30 stycznia 2022 r. – Ferie zimowe

3 lutego 2022 r. – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

4 lutego 2022 r. – zakończenie I półrocza 

10 lutego 2022 r. – Rada Pedagogiczna podsumowująca