Kalendarz

HARMONOGRAM II SEMESTRU r.szk.2020/2021

1 lutego 2021 r. – rozpoczęcie drugiego semestru

25 marca 2021 r. – zebrania/konsultacje on-line z rodzicami

17, 18, 19 marca 2021 r. – próbne Egzaminy ósmoklasisty

1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna 7 kwietnia 2021 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 maja 2021 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 maja 2021 r. – zebrania/konsultacje dla rodziców

25, 26, 27 maja 2021 r. – Egzaminy ósmoklasisty

2 czerwca 2021 r. – termin wystawienia propozycji ocen

4 czerwca 2021 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8 czerwca 2021 r. – zebrania/konsultacje dla rodziców (propozycje ocen końcowych)

16 czerwca 2021 r. – termin wystawienia ocen końcowych

22 czerwca 2021 r. – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

25 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego

Harmonogram I semestru roku szkolnego 2020/2021

10 września 2020r. - rozpoczęcie roku szkolnego

7-11 września 2020r. - zebrania z rodzicami

14 października 2020r. - Święto Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17 listopada 2020r. - konsultacje dla rodziców

11 grudnia 2020r. - termin ustalenia propozycji ocen semestralnych

15 grudnia 2020r. - zebrania z rodzicami

15 stycznia 2021r. - termin wystawienia  ocen semestralnych

19 stycznia 2021r. - zebrania z rodzicami

26 stycznia 2021r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

29 stycznia 2021r. - zakończenie I semestru