Kalendarz

Harmonogram I semestru roku szkolnego 2020/2021

10 września 2020r. - rozpoczęcie roku szkolnego

7-11 września 2020r. - zebrania z rodzicami

14 października 2020r. - Święto Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

17 listopada 2020r. - konsultacje dla rodziców

11 grudnia 2020r. - termin ustalenia propozycji ocen semestralnych

15 grudnia 2020r. - zebrania z rodzicami

15 stycznia 2021r. - termin wystawienia  ocen semestralnych

19 stycznia 2021r. - zebrania z rodzicami

26 stycznia 2021r. - Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

29 stycznia 2021r. - zakończenie I semestru