Kalendarz

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I półrocze

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

2 - 7 września 2021 r. – zebrania z rodzicami w klasach 1 – 8 i  oddziałach przedszkolnych

14 października 2021 r. – Święto Edukacji (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

15 października 2021 r. – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydakt.

19 października 2021 r. - konsultacje dla rodziców klas „0” – 8 (godz. 16.00 - 17.00)                                                                    

12 listopada 2021 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydakt.

16 listopada 2021 r. -  konsultacje dla rodziców klas „0” – 8 (godz. 16.00 - 17.00)                                                                    

10 grudnia 2021 r. – termin ustalenia propozycji ocen półrocznych

14 grudnia 2021 r. – zebrania z rodzicami w klasach „0” – 8 (propozycje ocen półrocznych)

22 grudnia 2021 r. -  Święto Patrona Szkoły

23 - 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

7 stycznia 2022 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydakt.

14 stycznia 2022 r. – termin wystawienia ocen półrocznych

17 – 30 stycznia 2022 r. – Ferie zimowe

3 lutego 2022 r. – Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna

4 lutego 2022 r. – zakończenie I półrocza 

10 lutego 2022 r. – Rada Pedagogiczna podsumowująca