Kalendarz

Harmonogram II semestru roku szkolnego 2019/2020

10 lutego 2020r. - rozpoczęcie drugiego semestru

18 lutego 2020r. - zebrania z rodzicami

19,20,21 lutego 2020r. - próbny Egzamin ósmoklasisty

25 lutego 2020r. - "Drzwi otwarte"

7 kwietnia 2020r. - zebrania z rodzicami

9 - 14 kwietnia 2020r. - wiosenna przerwa świąteczna

21,22,23 kwietnia 2020r. - Egzamin ósmoklasisty

12 maja 2020r. - konsultacje dla rodziców

5 czerwca 2020r. - termin wystawienia propozycji ocen

9 czerwca 2020r. - zebrania z rodzicami (propozycje ocen końcoworocznych)

12 czerwca 2020r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15 czerwca 2020r. - termin wystawienia ocen końcowych

23 czerwca 2020r. - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

26 czerwca 2020r. - zakończenie roku szkolnego