UWAGA RODZICE!

Opłata za obiady w październiku wynosi 95,00
Kalkulacja: 19 dni x 5,00 zł = 95,00

Termin wpłat: 10.10.2022 r .

NALEŻNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY:
72 1160 2202 0000 0000 6171 9347.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE 10 DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA JEST
OSTATECZNYM DNIEM WPŁATY. PO W/W TERMINIE OBIADY ZOSTANĄ
WSTRZYMANE .


 

JADŁOSPIS

03.10 - 15.10.2022