Programy i akcje

Program eTwinning – europejska społeczność eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Nasi uczniowie również uczestniczą w programie eTwinning.
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Eko - zbiórka
Co roku, od października, zbieramy makulaturę czyli stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Zebraną makulaturę sprzedajemy. Na koniec roku klasy, które przyniosły najwięcej makulatury są nagradzane. Oddzielnie rozliczane są klasy I-III i IV-VIII. Przewidziana jest również nagroda dla ucznia, który przyniesie najwięcej makulatury w ciągu całego roku. Pieniądze pozyskane ze zbiórki makulatury przeznaczane są na różne cele dobroczynne oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Zbieramy stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Nie przynosimy kartonów. Pamiętamy, aby przynosić makulaturę powiązaną, odpowiednio zabezpieczoną. Makulatura będzie przyjmowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w wyznaczonych godzinach. W miesiącu listopadzie i kwietniu odbędzie się 3 dniowa akcja. Miejsce zbiórki – pomieszczenie obok szatni. Zbiórkę makulatury koordynują pani Beata Namysłowska i pani Maria Proch
Godziny przyjmowania makulatury: 7:45-8:30, 14:45-15:30
Zbieramy również zużyte baterie. Pojemniki znajdują się w sali 27 na pierwszym piętrze.

Od 2004 roku bierzemy aktywny udział w Święcie Drzewa (czytaj więcej) organizowanym pod patronatem Klubu Gaja. Są spotkania z panem leśniczym, wykonujemy książki, plakaty, zielniki i inne prace plastyczne, wszystko o drzewach. Składamy ekologiczne przyrzeczenia, sadzimy też krzewy i drzewa, odwiedzamy Szkółkę leśną Nadleśnictwa Dobrzejewice, gdzie bawimy się w leśnych detektywów. Drzewa posadziliśmy również wspólnie z naszymi partnerami z programu Sokrates Comenius, czyli w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Turcji i Austrii. Co roku, z okazji Święta Drzewa, dzięki wsparciu WFOŚiGW odbywają się dla uczniów atrakcyjne konkursy. I te nasze działania zostały zauważone i nagrodzone przez Klub Gaja. Nasza Szkoła, już trzykrotnie, została wyróżniona wśród innych szkół i instytucji z całej Polski biorących udział w programie nagrodą Czarodziejskiego Drzewa. Koordynatorem programu jest pani Jolanta Drzycimska - Kola

W naszej szkole prężnie działa Liga Ochrony Przyrody. Wielu uczniów z klas IV- VIII zostało członkami LOP i posiada legitymacje członkowskie. Nasza współpraca z LOP polega m.in. na udziałach w konkursach oraz akcjach organizowanych przez LOP, w zamian otrzymujemy niezbędne pomoce dydaktyczne bardzo przydatne na lekcjach przyrody jak i zajęciach pozalekcyjnych. Nasi uczniowie wielokrotnie zajmują czołowe miejsca w konkursach. Nasze koło zdobyło III miejsce w wojewódzkim konkursie „Najlepiej działające szkolne koło LOP”. Opiekunem SK LOP jest pani Beata Namysłowska

Akcja „NAKRĘTKA NA RATUNEK...” Zbieramy nakrętki po napojach, sokach, wodzie, mleku, majonezie i ketchupie, kawie, środkach chemicznych, kosmetykach, pokrywki po lodach i margarynie. Paczkę z nakrętkami należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Nakrętek nie liczymy.
Rok rocznie wspólnie zbieramy blisko TONĘ nakrętek! Dochód z nakrętek co roku przeznaczano jest na inne cele. Przeznaczaliśmy go na dofinansowanie obiadów i pomoc doraźną dla uczniów naszej szkoły oraz na Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Akcję koordynuje Samorząd Uczniowski.

Przy naszej szkole działa 88 Toruńska Drużyna Harcerek „Enigma”, która zrzesza w swoich kręgach zainteresowane uczennice z klas III – VI. Harcerską przygodę w tej szkole podjęło dotychczas około 25 dziewczynek, które zebrały już z drużyną spory bagaż doświadczeń. Do tej liczby należy dodać 7 gimnazjalistek z innej części Torunia, które wchodząc w skład kadry, wnoszą do drużyny swoją energię i pomysły, niezwykle mocno pomagając drużynowej. Nasza drużyna współpracuje z innymi drużynami, tworząc około 100-osobowy szczep. Razem jeżdżą na weekendowe biwaki i letnie obozy.

Nasza szkoła podjęła współpracę z Fundacją Emic i przystąpiła do udziału w projekcie "Masz prawo wiedzieć" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Uczniowie i nauczycielki z naszej szkoły będą brali udział w warsztatach i seminariach realizując porozumienie o współpracy w ramach programu "Przyjazna Szkoła". Program w szkole koordynuje pedagog szkolny, Joanna Mikołajczak

Szczegóły programu w prezentacji

"Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to program poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia.