Aktualności

Zapraszam do udziału w kółku dziennikarskim Halo Dwójka. Pierwsze spotkanie w czwartek 29.09.2016 o godzinie 14:30, sala 23. Jolanta Kola

Zapraszam uczniów z klas 4-6 do udziału w kółku komputerowym "Mistrzowie kodowania Scratch". pierwsze spotkanie w poniedziałek 26.09.2016 o godzinie 14:30, sala 23. Jolanta Kola


Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniem władz oświatowych, w tym roku szkolnym szkoła nie może być stroną w kwestii ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków i tym samym nie może podpisywać umowy ubezpieczenia ani też zbierać od Państwa składek na ten cel. Obowiązek w tym zakresie przejęła Rada Rodziców, która na posiedzeniu w dniu 6 września 2016 r. dokonała wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego (NAU), w którym mogą być ubezpieczeni uczniowie naszej szkoły. Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe i tylko od Państwa decyzji, jako rodziców/prawnych opiekunów zależy to, czy i w jakiej firmie ubezpieczycie Swoje dzieci. W związku z powyższym prosimy, aby skarbnicy klasowi, wybrani spośród Państwa, zajęli się zebraniem składek od zainteresowanych rodziców i przekazywali je przedstawicielowi firmy NAU, p. Piotrowi Silskiemu. Jeśli ktoś z Państwa ma życzenie, może ubezpieczyć Swoje dziecko indywidualnie, w innej firmie ubezpieczeniowej. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela nauczyciel naszej szkoły, p. Beata Markowska oraz wychowawcy klas.


 
 
Aktualności:
Możliwe sposoby zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży tutaj
Ważna informacja na temat ubezpieczenia uczniów tutaj
Informacja na temat podręczników na rok szkolny 2016/2017 tutaj
Lista uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2016/2017 tutaj
Mural na elewacji naszej szkoły tutaj
Zapraszamy do odwiedzania naszej wirtualnej biblioteczki tutaj
Informacje ze szkolnej stołówki tutaj
Zbiórka makulatury i zużytych baterii tutaj
 
Kronika szkoły:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego tutaj
 
Sukcesu naszych uczniów:
Otrzymaliśmy Krajową Odznakę Jakości eTwinning tutaj
 
Konkursy:
Ogłoszono konkursy przedmiotowe tutaj


Wspierają nas: