Świetlica

ROK SZKOLNY 2021/2022

Prosimy o zapisywanie uczniów do świetlicy, których rodzice nie mają żadnej możliwości zapewnienia opieki w dniu 17.06.22r. (piątek)

                                                                                                                                                                                                      

 " Zapisy do świetlicy na rok 2022/2023 rozpoczynamy od 6.06.2022r., a kończymy 9.09.2022r. Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły, w świetlicy lub na stronie szkoły. Składamy je w sekretariacie szkoły i świetlicy razem z zaświadczeniami o zatrudnieniu "

WNIOSEK

 

 OPIEKA W ŚWIETLICY w dniach 23, 27-30.12.2021r. 

KONKURS DLA KLAS I- III - "PANI JESIEŃ"

WYNIKI KONKURSU "PANI JESIEŃ"

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Przypominamy, że w tym roku szkolnym obowiązuje zmiana godzin funkcjonowania świetlicy. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16.30.

 

Drodzy rodzice i dzieci korzystające z opieki świetlicy!

Informujemy, że w w materiałach do nauki zdalnej, w folderze "Świetlica", umieszczonych na dysku, pojawiają się różne propozycje na wypełnianie wolnego czasu. Zapraszamy do korzystania.

Wychowawcy świetlicy.

MATERIAŁY Z DYSKU

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY

 

                                                                                                                                                                                                          


Zakończenie pracy zawodowej jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu każdego człowieka. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. W tym tygodniu na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Krystyna Cygan, długoletnia wychowawczyni świetlicy. Cała społeczność szkolna życzy Pani zdrowia na długie lata, radości i dni wolnych od trosk i kłopotów. 
Dziękujemy za współpracę i życzymy odpoczynku pełnego dobrej energii.

 

                                                                                                                                                                                                          

Kolejny raz zaglądamy do naszej świetlicy, a tam..... niezwykłe aktywności! Przypominamy również o zbiórce guzików, które można zostawić w wyznaczonym miejscu, w holu szkoły. Ciekawe co Nasi uczniowie z nich wyczarują? Galeria świetlicowych zdjęć w GALERII 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                      

ŚWIETLICA PO FERIACH NIE PRÓŻNUJE!

Zachęcamy naszych świetliczaków do zabaw na śniegu, aktywności i brania udziału w konkursach. Śniegu przybywa, więc zimowe szaleństwo jeszcze przed nami.
Przystąpiliśmy właśnie do projektu " Międzyszkolna Świetlicowa Wymiana Pocztówek" NAGRADZAMY KREATYWNOŚĆ!


 

 

Poznajecie?  To nasza kolorowa świetlica, nasz drugi dom. Razem z wychowawcą kreatywnie pracujecie na zajęciach.

A przyjaźnie tu zawarte trwają na zawsze. Więcej zdjeć z życia świetlicy w zakładce galeria. 

ROK SZKOLNY 2019/2020

UWAGA  RODZICE!
Od 4 maja do 12 czerwca 2020 r. trwają zapisy  uczniów do świetlicy szkolnej na kolejny rok szkolny. Karty zapisu ucznia do świetlicy należy składać corocznie, niezależnie od faktu uczęszczania dziecka do świetlicy w bieżącym roku szkolnym. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie z klas I, II, III, których rodzice pracują oraz uczniowie dojeżdżający. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie w świetlicy wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna karty zapisu ucznia do świetlicy. Karty zgłoszeń można otrzymać w  świetlicy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 6.45  – 16.30. Są również dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły. 
Wypełnione karty prosimy składać do 14 czerwca w świetlicy. karty do pobrania TUTAJ
We wrześniu, do wypełnionej karty, należy dostarczyć aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.

... bo w świetlicy fajnie jest! :) 

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie naszej szkoły oczekują rano na rozpoczęcie się zajęć oraz po ich zakończeniu, czekają na odebranie przez swoich rodziców.  Niektórzy uczniowie spędzają w świetlicy dużo czasu, dlatego wychowawcy świetlicy starają się im ten czas umilić. Dzieci w świetlicy mają do dyspozycji dużo kreatywnych gier planszowych, puzzli, klocków, z których można budować rozmaite konstrukcje oraz inne zabawki. Ponadto niemal codzienne  (przeszkodzić nam może tylko deszcz) dzieci wychodzą na boisko szkolne, gdzie aktywnie spędzają wolny czas, grając w piłkę nożną, koszykową, bawiąc się w „berka”, w „chowanego” oraz w inne zabawy. W świetlicy uczniowie wykonują również przeróżne tematyczne prace plastyczne, które często można zobaczyć na świetlicowych gazetkach oraz odrabiają prace domowe. Dzieci chętnie spędzają czas w świetlicy, gdyż mają możliwość miłego spędzenia wolnego czasu w gronie rówieśników, których często brakuje na domowym podwórku.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 16.30.

Wychowawcy pracujący w świetlicy:
•    Krystyna Cygan
•    Ewa Flis
•    Małgorzata Michałowska

Fotogaleria

  „A B C” świetlicy szkolnej   

Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas I – III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Uczeń może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica karty zgłoszeniowej.
Świetlica zapewnia uczniom wykwalifikowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwija zainteresowania, dba o bezpieczeństwo.
Dzieci pod opieką wychowawców wykonują liczne prace plastyczne, odrabiają lekcje, oglądają filmy, grają w gry, uczą się współdziałania w grupie.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w świetlicy ponosi wychowawca grupy z chwilą zgłoszenia się dziecka do świetlicy.
Podczas pobytu w świetlicy, dzieci mogą opuścić salę jedynie w następujących wypadkach:
•    do ubikacji po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do sklepiku szkolnego po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do biblioteki szkolnej po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do szatni po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy, tylko w uzasadnionym przypadku,   
•    na zajęcia dodatkowe, odbywające się na terenie szkoły.
Dzieci wychodzące do domu:
•    są odbierane przez rodziców lub opiekunów,
•    są odbierane przez osoby upoważnione, wpisane w Karcie Zgłoszenia,
•    przez osoby posiadające pisemne upoważnienie rodziców,
•    mogą wyjść same, zgodnie z dyspozycją i oświadczeniem rodziców w Karcie Zgłoszenia,
•    mogą wyjść same za pisemnym oświadczeniem rodziców z podaniem godziny wyjścia.
O wszelkich zmianach, dotyczących wyjść dzieci, należy obowiązkowo poinformować     wychowawców świetlicy na piśmie.
Uczestnik zajęć w świetlicy:
•    odnosi się z szacunkiem do wychowawców, personelu szkoły, koleżanek kolegów;
•    jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich;
•    opiekuje się młodszymi i pomaga innym;
•    nie krzyczy, nie hałasuje, nie biega po terenie świetlicy i szkoły;
•    bierze czynny udział we wszystkich zajęciach według planu pod kierunkiem
     wychowawcy, w tym plastycznych, muzycznych, ruchowych w sali i na boisku
     szkolnym;
•    uczestnicząc w zajęciach świetlicowych ma prawo do rozwijania własnych
     zainteresowań i uzdolnień;
•    ma prawo do odpoczynku i zabawy;
•    uczy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabia zadania domowe;
•    szanuje sprzęt, zabawki, dekoracje w świetlicy, dba o porządek i estetykę sali;
•    nosi obuwie zmienne;
•    dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.
Za przestrzeganie Regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać nagrody:
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy,
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    pisemną pochwałę w zeszycie,
•    dyplom.
Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać kary:
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy,
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    uwagę w zeszycie do korespondencji lub zeszycie uwag,
•    obniżenie oceny z zachowania.

ROZLICZENIE SWIETLICY i SEMESTR 2019/2020