Warto wiedzieć

 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃCÓW

 

ADAPTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do  oddziałów przedszkolnych odbędą się w dniach 27 i 28 sierpnia br. w godzinach 10.00- 11.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Dzieci wraz z rodzicami będą miały możliwość zapoznania się z nauczycielami grup oraz salami i terenem szkoły/przedszkola, do czego serdecznie zapraszamy.

Obowiązujące zasady  bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19:

1.W adaptacji mogą brać udział tylko dzieci i rodzice zdrowi, bez objawów infekcji, którzy nie przebywają na  kwarantannie.

2. Dziecko może przyjść do przedszkola tylko i wyłącznie z jednym z Rodziców / Opiekunów.

3. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku szkoły.

4. Natychmiast po wejściu do budynku  rodzice zobowiązani są do dezynfekcji rąk i poddania się wraz z dzieckiem pomiarowi temperatury ciała.

5. Wszystkich zebranych obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości – 1,5 – 2 m względem siebie.

Z poważaniem

Dyrekcja szkoły