ŻYCZYMY POWODZENIA!

2020-08-08
Kategoria:   dziękujemy

ŻYCZYMY POWODZENIA!

Zakończenie roku szkolnego już za nami, wakacje na półmetku, ale ósmoklasiści dopiero teraz poczuli, że zakończyli edukację w szkole podstawowej – odebrali wyniki egzaminów. Był to dla nich pierwszy ważny egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte w szkole podstawowej. Pisali go w niezwykłych warunkach, po trzymiesięcznym zdalnym nauczaniu.
Również zakończenie roku szkolnego miało inny przebieg, niż w poprzednich latach. Uczniowie klas I- VII (każda klasa oddzielnie, w rygorze sanitarnym) odbierali swoje świadectwa od wychowawców.
Odbiór świadectw przez absolwentów szkoły miał bardziej uroczysty charakter. Absolwenci spotkali się na sali gimnastycznej (również w rygorze sanitarnym) z dyrekcją i wychowawcami. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie Hymnu Państwowego. Pani dyrektor Beata Cieszkowska pogratulowała uczniom ukończenia edukacji w szkole podstawowej, a wychowawcy przygotowali dla swoich uczniów garść wspomnień i życzenia sukcesów w szkołach, do których się udają. Uczniowie odbierali nie tylko swoje świadectwa, ale także złote tarcze wzorowego absolwenta ufundowane przez Radę Rodziców. Troje uczniów z najlepszymi wynikami w nauce otrzymało statuetkę „Najlepszy Absolwent SP2 w Toruniu” W tym roku szkolnym byli to uczniowie: Martyna Biernacka, Agata Tykarska oraz Milena Nowosad. Wychowawcy wręczyli również nagrody książkowe laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych.
W tym miejscu dziękujemy również, że kolejny raz z entuzjazmem włączyliście się w akcję „Karma zamiast kwiatków”. Serdecznie dziękujemy w imieniu zwierząt z toruńskiego schroniska i zapraszamy do stałej pomocy na rzecz zwierząt oraz śledzenia poczynań obdarowanej organizacji.