Programy i akcje

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej priorytetem jest umożliwienie wszystkim szkołom podstawowym budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).
Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości i otrzymała wsparcie finansowe wysokości 138 900 zł
Otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Dzięki temu wyposażeniu zajęcia będą dla uczniów jeszcze ciekawsze, angażujące, sprzyjające odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

SPRZĘT ZAKUPIONY DO 31.12.2021

SPRZĘT ZAKUPIONY DO DNIA 31.08.2022

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

Program eTwinning – europejska społeczność eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Nasi uczniowie również uczestniczą w programie eTwinning.
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Eko - zbiórka
Co roku, od października, zbieramy makulaturę czyli stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Zebraną makulaturę sprzedajemy. Na koniec roku klasy, które przyniosły najwięcej makulatury są nagradzane. Oddzielnie rozliczane są klasy I-III i IV-VIII. Przewidziana jest również nagroda dla ucznia, który przyniesie najwięcej makulatury w ciągu całego roku. Pieniądze pozyskane ze zbiórki makulatury przeznaczane są na różne cele dobroczynne oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Zbieramy stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Nie przynosimy kartonów. Pamiętamy, aby przynosić makulaturę powiązaną, odpowiednio zabezpieczoną. Makulatura będzie przyjmowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w wyznaczonych godzinach. W miesiącu listopadzie i kwietniu odbędzie się 3 dniowa akcja. Miejsce zbiórki – pomieszczenie obok szatni. Zbiórkę makulatury koordynują pani Beata Namysłowska i pani Maria Proch
Godziny przyjmowania makulatury: 7:45-8:30, 14:45-15:30
Zbieramy również zużyte baterie. Pojemniki znajdują się w sali 27 na pierwszym piętrze.

Od 2004 roku bierzemy aktywny udział w Święcie Drzewa (czytaj więcej) organizowanym pod patronatem Klubu Gaja. Są spotkania z panem leśniczym, wykonujemy książki, plakaty, zielniki i inne prace plastyczne, wszystko o drzewach. Składamy ekologiczne przyrzeczenia, sadzimy też krzewy i drzewa, odwiedzamy Szkółkę leśną Nadleśnictwa Dobrzejewice, gdzie bawimy się w leśnych detektywów. Drzewa posadziliśmy również wspólnie z naszymi partnerami z programu Sokrates Comenius, czyli w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Turcji i Austrii. Co roku, z okazji Święta Drzewa, dzięki wsparciu WFOŚiGW odbywają się dla uczniów atrakcyjne konkursy. I te nasze działania zostały zauważone i nagrodzone przez Klub Gaja. Nasza Szkoła, już trzykrotnie, została wyróżniona wśród innych szkół i instytucji z całej Polski biorących udział w programie nagrodą Czarodziejskiego Drzewa. Koordynatorem programu jest pani Jolanta Drzycimska - Kola

Nasza szkoła co roku bierze udział w finale WOŚP. Tego dnia, na odwiedzających naszą szkołę, zawsze czeka mnóstwo atrakcji przygotowanych przez uczniów i pracowników szkoły, odbywa się aukcja przedmiotów wykonanych przez nauczycieli i ofiarowanych przez rodziców. Wolontariusze z naszej szkoły zbierają pieniądze do puszek WOŚP. Kolejne finały odbywające się pod hasłem SP2 z WOŚP gra opisane są w naszej kronice tutaj

 

W naszej szkole prężnie działa Liga Ochrony Przyrody. Wielu uczniów z klas IV- VIII zostało członkami LOP i posiada legitymacje członkowskie. Nasza współpraca z LOP polega m.in. na udziałach w konkursach oraz akcjach organizowanych przez LOP, w zamian otrzymujemy niezbędne pomoce dydaktyczne bardzo przydatne na lekcjach przyrody jak i zajęciach pozalekcyjnych. Nasi uczniowie wielokrotnie zajmują czołowe miejsca w konkursach. Nasze koło zdobyło III miejsce w wojewódzkim konkursie „Najlepiej działające szkolne koło LOP”. Opiekunem SK LOP jest pani Beata Namysłowska

“Godziny Wychowawcze ze światem” to nowy program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej. W naszej szkole realizuje go klasa 4b pod opieką wychowawczyni – Pani Ilony Orzłowskiej. Program powstał w odpowiedzi na potrzebę prowadzenia atrakcyjnych zajęć wychowawczych oraz kształtowanie postaw (m.in. empatii, otwartości i osobistego zaangażowania) i umiejętności (m.in. współpracy). Żyjemy w globalnym świecie, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno nam je zrozumieć. Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze. Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na kolejnych zajęciach uczniowie i uczennice poznają takie wartości jak odpowiedzialność, szacunek i otwartość. Po skończonym programie, osoby uczestniczące poczują się bardziej odpowiedzialne za ich codzienne wybory i zachowania, które wpływają również na ludzi w innych częściach świata. Liczymy, że podczas wykonywania ćwiczeń odbędzie się wiele interesujących rozmów. Program w wersji dla uczniów i uczennic klas 1-4 szkoły podstawowej, opiera się o publikację Bazgrolnik „Świat i ja”. Jego uzupełnieniem jest materiał dydaktyczny dla wychowawców/czyń, który uzupełnia ćwiczenia z Bazgrolnika o tematy do rozmowy w klasie i metody do poprowadzenia tych dyskusji. Kolejne tematy z cyklu to między innymi kwestie takie jak wojna, odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, pomoc humanitarna, uchodźstwo i Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tematy te są dostosowane do poziomu emocjonalnego i intelektualnego najmłodszych odbiorców i zostały obudowane ćwiczeniami, które angażują osoby uczestniczące w rozwiązywanie łamigłówek i zagadek.

Akcja „NAKRĘTKA NA RATUNEK...” Zbieramy nakrętki po napojach, sokach, wodzie, mleku, majonezie i ketchupie, kawie, środkach chemicznych, kosmetykach, pokrywki po lodach i margarynie. Paczkę z nakrętkami należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Nakrętek nie liczymy.
Rok rocznie wspólnie zbieramy blisko TONĘ nakrętek! Dochód z nakrętek co roku przeznaczano jest na inne cele. Przeznaczaliśmy go na dofinansowanie obiadów i pomoc doraźną dla uczniów naszej szkoły oraz na Schronisko dla bezdomnych zwierząt. Akcję koordynuje Samorząd Uczniowski.

Kampania Rowerowy Maj

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia okolice szkół i przedszkoli na bardziej bezpieczne i przyjazne rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących dzieci i motywując samorządy do inwestycji prorowerowych.

Zasady kampanii są bardzo proste: każdy zdeklarowany uczeń i nauczyciel, który w maju dotarł na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane były nagrody. (www.rowerowymaj.eu)

To doskonała okazja, aby przypominać o bezpiecznej jeździe oraz o kasku i ochraniaczach.
Ewa Lewandowska, Jolanta Drzycimska-Kola

Przy naszej szkole działa 88 Toruńska Drużyna Harcerek „Enigma”, która zrzesza w swoich kręgach zainteresowane uczennice z klas III – VI. Harcerską przygodę w tej szkole podjęło dotychczas około 25 dziewczynek, które zebrały już z drużyną spory bagaż doświadczeń. Do tej liczby należy dodać 7 gimnazjalistek z innej części Torunia, które wchodząc w skład kadry, wnoszą do drużyny swoją energię i pomysły, niezwykle mocno pomagając drużynowej. Nasza drużyna współpracuje z innymi drużynami, tworząc około 100-osobowy szczep. Razem jeżdżą na weekendowe biwaki i letnie obozy.

Nasza szkoła podjęła współpracę z Fundacją Emic i przystąpiła do udziału w projekcie "Masz prawo wiedzieć" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Uczniowie i nauczycielki z naszej szkoły będą brali udział w warsztatach i seminariach realizując porozumienie o współpracy w ramach programu "Przyjazna Szkoła". Program w szkole koordynuje pedagog szkolny, Joanna Mikołajczak

Szczegóły programu w prezentacji

"Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to program poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat.

Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia.