5 lutego 1945 r. rozpoczął działalność Wydział Oświaty i Kultury w Toruniu. Wtedy to, przedwojenni jeszcze nauczyciele zajęli się organizowaniem Szkoły Powszechnej Nr2 w Toruniu. Do zniszczonych, częściowo tylko zachowanych dwóch budynków  szkół powszechnych zwieziono z magazynów, znajdujących się na Przedmieściu Bydgoskim ławki i kilka szaf wojskowych. Największym problemem był brak podręczników, ale wtedy do pomocy włączyły się Komitety Rodzicielskie, które zorganizowały  wśród mieszkańców zbiórkę wszelkich książek i podręczników.
Do czasu wybudowania nowego gmachu Szkoły Podstawowej Nr 2, nauka odbywała się w dwóch barakach przy ul. Targowej 26 (była tam też Szkoła Podstawowa Nr 7) i przy ul. Lubickiej w dwóch budynkach Szkoły Nr2. czytaj więcej
Otwarcie szkoły na Jakubskim Przedmieściu 1945 rok
Powszechna Szkoła nr 2, żeńska, przy ul. Lubickiej 34

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Pająkowskiego