Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu

Rok Szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Alina Ścisła-Rafińska

Wiceprzewodnicząca – Magdalena Kamińska

Sekretarz – Natalia Głowacka-Mendyka

Komisja Rewizyjna:

Członek Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Łaszkiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej - Anna Kozyra

Członek Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Fydryszewski

Przedstawiciel Rady Rodziców ds. Dzieci z Niepełnosprawnościami

Paulina Pędzisz

 

Kontakt: sp2.radarodzicow.torun@gmail.com

Uprzejmie informujemy, iż wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024r. wynosi 40 zł.
Wpłat można dokonywać indywidualnie w Sekretariacie Szkoły lub u Skarbników klasowych, którzy zbiorczo dokonują wpłaty tytułem danej klasy w Sekretariacie.

Z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty.

Z pozdrowieniami,

Rada Rodziców Sp 2