Patron

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855), najwybitniejszy polski poeta, dramatopisarz, działacz patriotyczny; czołowy przedstawiciel polskiego i europejskiego romantyzmu.
 
Urodził się w Zaosiu, na Litwie, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po ukończeniu szkoły w Nowogródku studiował na Uniwersytecie Wileńskim na Wydziale Filologiczno-Historycznym, gdzie działał w tajnych organizacjach: Towarzystwie Filomatów (Miłośników Nauki) i Towarzystwie Filaretów (Miłośników Cnoty).
 
Lata 1819- 1823 spędził w Kownie, pracując jako nauczyciel. Tam poznał i pokochał Marylę Wereszczakównę, muzę swoich młodzieńczych wierszy. W Kownie też powstała „Oda do młodości” (1820).
 
Rok 1822 przyjmuje się za formalny początek polskiego romantyzmu w związku
z wydaniem Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”. Rok później powstały „Dziady” cz. II i IV.
 
W roku 1823 Mickiewicz został aresztowany za działalność patriotyczną i skazany
na osiedlenie w głębi Rosji. Pobyt w Petersburgu, Odessie i Moskwie przyniósł dalszy rozwój talentu poetyckiego.W 1825 ukazały się„Sonety krymskie”, a w 1828 – „Konrad Wallenrod”. Ucieczka poety z Rosji (dzięki pomocy przyjaciół) na zachód Europy zaowocowała kolejnymi utworami zaangażowanymi politycznie. Po powstaniu listopadowym powstały liryki, m.in.”Śmierć pułkownika” i „Reduta Ordona”
 
Na emigracji poeta stworzył najwybitniejsze, a zarazem najbardziej znane utwory:
w Dreźnie - „Dziady” cz. III (1832), w Paryżu –„Pana Tadeusza” (1834).
 
Warto pamiętać, że pierwsze nieocenzurowane wydanie „Pana Tadeusza” na ziemiach polskich miało miejsce w Toruniu (!), w drukarni Ernsta Lambecka przy ul. Piekary 37/39.
 
Szkoła Podstawowa nr 2 jest jedyną placówką w  Toruniu, która nosi imię Adama Mickiewicza  niezmiennie od kilkudziesięciu lat swojego długiego istnienia. Można przypuszczać, że na wybór patrona miał wpływ literacki klimat w powojennym grodzie Kopernika, który współtworzyli wybitni humaniści, byli profesorowie Uniwersytetu Wileńskiego. Osiedlając się w 1945 r. w Toruniu, stali się pierwszymi założycielami uniwersytetu. Nostalgiczne związki z Wilnem, a także Mickiewiczem, ówczesnej elity intelektualnej mogły mieć wpływ na kształt ducha pierwszych szkół w mieście, w tym SP2.
 
Niecodzienna data urodzin wieszcza – 24 grudnia, stworzyła piękną, wieloletnią tradycję Święta Patrona – uroczystości obchodzonej co roku w wyjątkowej,
bo wigilijnej oprawie. Zaś uczniowie SP2 okazują szacunek romantycznemu twórcy i wybitnemu Polakowi, poznając jego utwory poprzez recytację, różnorodne teatralne interpretacje sceniczne oraz biorąc udział w licznych konkursach poświęconych życiu i artystycznej działalności Adama Mickiewicza.