UWAGA RODZICE!

 

Opłata za obiady w grudniu wynosi 75,00
Kalkulacja: 15 dni x 5,00 zł = 75,00

Termin wpłat: 10.12.2023 r .

NALEŻNOŚĆ ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY:
72 1160 2202 0000 0000 6171 9347.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE 10 DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA JEST
OSTATECZNYM DNIEM WPŁATY. PO W/W TERMINIE OBIADY ZOSTANĄ
WSTRZYMANE .


 

JADŁOSPIS