Świetlica

  Świetlicowe wieści

 

... bo w świetlicy fajnie jest! :) 

Świetlica szkolna to miejsce, w którym uczniowie naszej szkoły oczekują rano na rozpoczęcie się zajęć oraz po ich zakończeniu, czekają na odebranie przez swoich rodziców.  Niektórzy uczniowie spędzają w świetlicy dużo czasu, dlatego wychowawcy świetlicy starają się im ten czas umilić. Dzieci w świetlicy mają do dyspozycji dużo kreatywnych gier planszowych, puzzli, klocków, z których można budować rozmaite konstrukcje oraz inne zabawki. Ponadto niemal codzienne  (przeszkodzić nam może tylko deszcz) dzieci wychodzą na boisko szkolne, gdzie aktywnie spędzają wolny czas, grając w piłkę nożną, koszykową, bawiąc się w „berka”, w „chowanego” oraz w inne zabawy. W świetlicy uczniowie wykonują również przeróżne tematyczne prace plastyczne, które często można zobaczyć na świetlicowych gazetkach oraz odrabiają prace domowe. Dzieci chętnie spędzają czas w świetlicy, gdyż mają możliwość miłego spędzenia wolnego czasu w gronie rówieśników, których często brakuje na domowym podwórku.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.30.

Wychowawcy pracujący w świetlicy:
•    Żaneta Sawicka - Standzik
•    Ewa Flis
•    Małgorzata Michałowska

  „A B C” świetlicy szkolnej   

Ze świetlicy korzystać mogą uczniowie klas I – III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Uczeń może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica karty zgłoszeniowej.
Świetlica zapewnia uczniom wykwalifikowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, rozwija zainteresowania, dba o bezpieczeństwo.
Dzieci pod opieką wychowawców wykonują liczne prace plastyczne, odrabiają lekcje, oglądają filmy, grają w gry, uczą się współdziałania w grupie.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w świetlicy ponosi wychowawca grupy z chwilą zgłoszenia się dziecka do świetlicy.
Podczas pobytu w świetlicy, dzieci mogą opuścić salę jedynie w następujących wypadkach:
•    do ubikacji po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do sklepiku szkolnego po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do biblioteki szkolnej po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy,
•    do szatni po zgłoszeniu wychowawcy świetlicy, tylko w uzasadnionym przypadku,   
•    na zajęcia dodatkowe, odbywające się na terenie szkoły.
Dzieci wychodzące do domu:
•    są odbierane przez rodziców lub opiekunów,
•    są odbierane przez osoby upoważnione, wpisane w Karcie Zgłoszenia,
•    przez osoby posiadające pisemne upoważnienie rodziców,
•    mogą wyjść same, zgodnie z dyspozycją i oświadczeniem rodziców w Karcie Zgłoszenia,
•    mogą wyjść same za pisemnym oświadczeniem rodziców z podaniem godziny wyjścia.
O wszelkich zmianach, dotyczących wyjść dzieci, należy obowiązkowo poinformować     wychowawców świetlicy na piśmie.
Uczestnik zajęć w świetlicy:
•    odnosi się z szacunkiem do wychowawców, personelu szkoły, koleżanek kolegów;
•    jest grzeczny i uprzejmy dla wszystkich;
•    opiekuje się młodszymi i pomaga innym;
•    nie krzyczy, nie hałasuje, nie biega po terenie świetlicy i szkoły;
•    bierze czynny udział we wszystkich zajęciach według planu pod kierunkiem
     wychowawcy, w tym plastycznych, muzycznych, ruchowych w sali i na boisku
     szkolnym;
•    uczestnicząc w zajęciach świetlicowych ma prawo do rozwijania własnych
     zainteresowań i uzdolnień;
•    ma prawo do odpoczynku i zabawy;
•    uczy się samodzielnej pracy, starannie i sumiennie odrabia zadania domowe;
•    szanuje sprzęt, zabawki, dekoracje w świetlicy, dba o porządek i estetykę sali;
•    nosi obuwie zmienne;
•    dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd.
Za przestrzeganie Regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać nagrody:
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy,
•    ustną pochwałę wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    pisemną pochwałę w zeszycie,
•    dyplom.
Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy uczeń może otrzymać kary:
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy,
•    ustne upomnienie wychowawcy świetlicy na forum klasy,
•    uwagę w zeszycie do korespondencji lub zeszycie uwag,
•    obniżenie oceny z zachowania.