ZBIERAMY MAKULATURĘ

2019-11-29
Kategoria:   ogłoszenia

Co roku, od października, zbieramy makulaturę czyli stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Zebraną makulaturę sprzedajemy. Na koniec roku klasy, które przyniosły najwięcej makulatury są nagradzane. Oddzielnie rozliczane są klasy I-III i IV-VIII. Przewidziana jest również nagroda dla ucznia, który przyniesie najwięcej makulatury w ciągu całego roku. Pieniądze pozyskane ze zbiórki makulatury przeznaczane są na różne cele dobroczynne oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Zbiórkę makulatury koordynują pani Beata Namysłowska i pani Maria Proch
Tegoroczna zbiórka makulatury odbędzie się na podobnych zasadach jak w ubiegłych latach. Zaczynamy od października. Zbieramy stare książki, gazety, ulotki, zeszyty. Nie przynosimy kartonów. Prosimy pamiętać, aby przynosić makulaturę powiązaną, odpowiednio zabezpieczoną. Makulatura będzie przyjmowana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w wyznaczonych godzinach. W miesiącu listopadzie i kwietniu odbędzie się 3 dniowa akcja. Prosimy o przestrzeganie terminu przyjmowania makulatury. Miejsce zbiórki – pomieszczenie obok szatni.  Beata Namysłowska, Maria Proch
Pierwsza  zbiórka  już 7 października 2019r.
Godziny przyjmowania makulatury:
7:45-8:30, 14:45-15:30
Podobnie jak w latach ubiegłych zbieramy również zużyte baterie. Pojemniki znajdują się w sali 27 na pierwszym piętrze. Beata Namysłowska