ZAWIESZENIE ZAJĘĆ, TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

2020-05-05
Kategoria:   ogłoszenia

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zawieszone do 24.05.2020. Nadal odbywa się nauka zdalna.

Minister Edukacji Narodowej  ogłosił aktualny harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów  zewnętrznych.

Link do komunikatu:  https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020