PRÓBNA EWAKUACJA W NASZEJ SZKOLE

2021-10-23
Kategoria:   dziękujemy

W tym tygodniu naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami wydostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację pani dyrektor. Na szczęście wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Brawo! Mamy nadzieję, ze tylko z takimi sytuacjami będziemy mieć do czynienia w naszej szkole. Nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji cały czas czuwała Straż Pożarna. Dziękujemy.

Po przeprowadzonej kontroli budynku, alarm został odwołany i uczniowie wrócili na lekcje.