W Szkole Podstawowej Nr 2 w Toruniu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni:

 • Nauczyciele przedmiotu,
 • Nauczyciele dzieci przedszkolnych,
 • Nauczyciele wspomagający w oddziałach integracyjnych,
 • Pedagog szkolny,
 • Psycholog,
 • Nauczyciele terapeuci pedagogiczni,
 • Nauczyciele specjaliści w zakresie kształcenia specjalnego,
 • Bibliotekarz,
 • Wychowawcy świetlicy szkolnej.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Toruniu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni:

 • Starszy Referent,
 • Specjalista ds. kadr,
 • Kierownik gospodarczy,
 • Intendent,
 • Obsługa kuchni,
 • Konserwator,
 • Woźny,
 • Dozorca,
 • Sprzątaczki.