OPŁATA ZA OBIADY

2019-12-02
Kategoria:   ogłoszenia

Opłata za obiady w grudniu wynosi 52,50 zł
Kalkulacja: 15 dni x 3,50 zł
Termin  wpłat: do 10.12.2019 r.
Należność za obiady należy wpłacać do 10 każdego miesiaca na konto szkoły: 

72 1160 2202 0000 0000 6171 9347.
 

Jednocześnie przypominamy, że brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje wstrzymanie wydawania obiadów dla ucznia. Przypominamy, że za obiady styczniowe płacimy w styczniu, prosimy tej opłaty nie wnosić w grudniu.