ZASADY EPIDEMIOLOGICZNE OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE ŻÓŁTEJ