ZAJĘCIA NA TERENIE SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

2020-05-20
Kategoria:   ogłoszenia

Szanowni Rodzice

Od dnia 01 czerwca br. wznawiamy zajęcia, które rozpoczęły się 18 i 25 maja na terenie szkoły: w oddziałach przedszkolnych, w świetlicy (klasy I-III), zajęcia specjalistyczne (rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju) oraz konsultacje w klasach 8. Z konsultacji będą mogli korzystać także uczniowie klas 4-7. Udział dziecka w ww. zajęciach wiąże się z obowiązkiem złożenia pisemnej zgody w sekretariacie szkoły. Wcześniej złożone przez Rodziców zgody na udział dzieci w zajęciach są nadal aktualne.

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                       Dyrekcja Szkoły


Procedury pobytu dzieci na terenie szkoły i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Szkole Podstawowej Nr2  w Toruniu podczas pandemii COVID-19* tutaj

Zgoda Rodzica/Opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toruniu w okresie trwania pandemii COVID-19 tutaj

Zgoda Rodzica?Opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Toruniu w okresie pandemii COVID-19 tutaj