PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO "Portret Mojego Misia"

2020-11-26
Kategoria:   sukcesy

Podsumowanie konkursu plastycznego "Portret Mojego Misia"

Dnia 25 listopada 2020 r. wśród grup przedszkolnych odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, którego organizatorkami były wychowawczynie grup przedszkolnych- Monika Mazurkiewicz i Katarzyna Ziółkowska. Celem konkursu było promowanie talentów plastycznych wśród dzieci oraz popularyzacja Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

W konkursie wzięło udział 37 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Spośród każdej z grup wiekowych komisja wyłoniła laureatów, którzy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy za wyróżnienie. 

Prace wykonane były różnorodnymi technikami plastycznymi, które można obejrzeć na pokonkursowej wystawie przedszkolnej.

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy pomysłowości!

Monika Mazurkiewicz i Katarzyna Ziółkowska