NAUCZANIE ZDALNE W KLASACH 4-8

2021-11-22
Kategoria:   ogłoszenia

Powołując się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Wytyczne sanitarne MZ, MEiN i GIS, zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu oraz organu prowadzącego, w związku z zakażeniami uczniów i nauczyciela wirusem COVID-19 wprowadzam nauczanie zdalne w klasach:

1) 8D na okres od 22.11. do 29.11.2021 r.

2) 8B na okres od 22.11. do 29.11.2021 r.

3) 8A na okres od 22.11. do 28.11.2021 r.

4) 8C na okres od 22.11. do 28.11.2021 r.

5) 4C na okres od 22.11. do 27.11.2021 r.

6) 6A na okres od 22.11. do 27.11.2021 r.

7) 7C na okres od 22.11. do 29.11.2021 r.

8 ) 3A na okres od 22.11. do 29.11.2021 r.

9) 5A na okres od 22.11. do 29.11.2021 r.

2. W pozostałych klasach 4 – 8 wprowadzone zostaje nauczanie zdalne w terminie 23 – 26.11.br.

3. Lekcje w wymienionych klasach będą się odbywały według codziennego, aktualnego planu na Platformie OFFICE 365.

4. Zajęcia w oddziałach klas 1 - 3 i oddziałach przedszkolnych realizowane są w trybie stacjonarnym.

5. Świetlica pracuje bez zmian.

Dyrekcja SP2