MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA DZIECI W ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH W SZKOLE

2020-05-17
Kategoria:   ogłoszenia

Od 18 maja uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach specjalistycznych (rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju) w szkole, bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.

Zgoda na zajęcia do pobrania tutaj

Procedury pobytu dzieci i udziału w zajęciach tutaj