KONKURS „Portret Mojego Misia”

2020-11-10
Kategoria:   zapraszamy

 

Konkurs „Portret Mojego Misia”

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Pluszowy miś od ponad stu lat jest jedną z ulubionych zabawek dzieci, ale nie tylko… Również wielu dorosłych szuka pocieszenia w swoim ulubionym pluszaku albo przynajmniej z sentymentem wspomina swojego starego misia.

Z okazji tego święta nasze Przedszkole zaprasza wszystkie chętne dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Portret Mojego Misia”.

Organizator:

Wychowawczynie grup przedszkolnych Monika Mazurkiewicz i Katarzyna Ziółkowska

Założenia konkursu:

- promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia,

- promowanie talentów plastycznych dzieci.

- wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,

- wzmacnianie wiary we własne możliwości

- inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych

- motywowanie do uczestnictwa w organizowanych konkursach

Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret swojego ulubionego Misia.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

- konkurs skierowany jest do dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych (od 3 do 6 lat),

- tematem konkursu jest portret misia,

- prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką,

- format pracy A4

- na odwrocie pracy należy umieścić dane: imię i nazwisko autora pracy oraz wiek,

- prace należy wykonać samodzielnie,

- prace należy dostarczać do dnia 20.11.2020r. do wychowawców grup przedszkolnych,

- prace oceniać będzie powołana komisja,

- kryteria oceny gotowych prac plastycznych: zgodność z tematyką konkursu, samodzielność wykonanych prac i pomysłowość,

- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci,

- dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej,

- laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody,

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 25.11.2020r., oraz opublikowane na stronie szkoły http://sp2torun.org/