„CHROŃMY POWIETRZE - PRZECIWDZIAŁAJMY NISKIEJ EMISJI"

2020-01-06
Kategoria:   kronika

„CHROŃMY POWIETRZE - PRZECIWDZIAŁAJMY NISKIEJ EMISJI"

W ramach wizyty mobilnego stanowiska edukacyjnego „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” odbyły się w naszej szkole warsztaty edukacyjne oraz udostępniony został ogólnopolski punkt edukacyjny dla wszystkich odwiedzających szkołę.
W trakcie atrakcyjnych warsztatów zostały przeprowadzone pogadanki na temat zanieczyszczeń atmosfery i sposobów przeciwdziałania. Prowadzący przybliżyli zagadnienia związane z niską emisją: przyczyny, objawy i skutki. Omówili główne źródła niskiej emisji, wykazali zależność pomiędzy niską emisją a chorobami układu oddechowego, wyjaśni co to jest smog oraz przyczyny powstawania smogu w miastach przedstawi, sposoby przeciwdziałania niskiej emisji, m.in. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wyeliminowanie przestarzałych pieców węglowych, energooszczędne budownictwo w tym termomodernizacje budynków).
W punkcie edukacyjnym zostały przygotowane plansze z odnawialnymi źródłami energii, plansze przedstawiające mapy zanieczyszczenia powietrza na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz źródła zanieczyszczeń, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i stan środowiska przyrodniczego. Na stanowisku pojawiły się również zabawki edukacyjne: krzyżówka terenowa, domino energetyczne, dom ekologiczny, zabawa edukacyjna dotycząca źródeł energii, terenowa gra planszowa, mini laboratorium „prof. Smoga” gdzie uczestnicy mogli skorzystać z zestawów doświadczalnych - Energia odnawialna wody - wiatru - słońca, mobilny miernik smogu mierzący zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz, paski wskaźnikowe -badanie ozonu, maski antysmogowe do prezentacji, maseczki papierowe chroniące przed pyłami i kurzem, karty pracy, kolorowanki, chmurki do wpisania haseł zachęcających do ochrony powietrza.
http://szkola-lesna.torun.pl/