Skład rady rodziców

     RADA RODZICÓW      

Przewodnicząca Rady Rodziców – Alina Ścisła - Rafińska   

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – Patrycja Mucha   

  Skarbnik Rady Rodziców – Justyna Pietruszewska

   

 

 

       KOMISJA REWIZYJNA   

Członek Komisji Rewizyjnej - Sebastian Parzonko   

Członek Komisji Rewizyjnej - Kinga Gumowska 

  Członek Komisji Rewizyjnej - Magdalena Makowska

 

  

  Bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu z Radą Rodziców pod adresem mailowym:  

    

radarodzicowsp2torun@gmail.com