Konsultacje dla rodziców i uczniów

Dla wygody Państwa oraz uczniów prosimy o wcześniejsze umawianie się na konsultacje. Pozwoli to uniknąć gromadzenia się Państwa na korytarzu szkolnym i niepotrzebnego czekania w kolejce do nauczyciela.