Plan Pracy Samorządu

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W TORUNIU 
 

TEMATYKA

TERMIN

SPOSÓB REALIZACJI

Zebranie organizacyjne 
/zatwierdzenie regulaminów 
i planu pracy SU/

drugi tydzień września

Dyskusja, wolne wnioski

Zebrania plenarne
/sprawy bieżące/

przez cały rok dwa razy  w miesiącu /lub częściej w razie potrzeb/

Zgłaszanie problemów, dyskusja, 
wspólne planowanie imprez, /we wrześniu wybór komisji/.

Konkurs na najładniejszą gazetkę tematyczną

cały rok

Omówienie sposobu realizacji konkursu, zapoznanie z regulaminem oceniania gazetek 

Współpraca z organizacjami  działającymi na rzecz dzieci i młodzieży

cały rok

Omówienie celów i sposobów włączenia się do róznego typu akcji.

Dni tematyczne

cały rok

Uczniowie przebierają się zgodnie z tematem danego dnia /terminy podane w zakładce ogłoszenia/ 

Akcje charytatywne - zbiórka plastikowych nakrętek

cały rok

Przekazanie nakrętek do skupu surowców wtórnych, a następnie przekazanie pieniędzy instytucji charytatywnej

Dzień chłopaka

wrzesień

  Dyskoteka, wybór najmilszego chłopca klasy i szkoły.

Konkurs na Super klasę

cały rok

Przedstawienie regulaminu, motywowanie uczniów do lepszej nauki.

Organizacja apeli porządkowych

cały rok

Sprawy różne.

Akademie okolicznościowe

caly rok

Udział Pocztu Sztandarowego, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem akademii.

Andrzejki

listopad

Dyskoteka

Mikołajki

grudzień

Zorganizowanie akcji obdarowywania dzieci cukierkami przez Mikołaja.

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy

styczeń

Pomoc przy organizacji akcji

Walentynki

luty

Podchody walentynkowe, poczta walentynkowa.

Dzień Samorządności - pierwszy dzień wiosny

marzec

Sposoby obchodzenia święta - ustalenie na zebraniu SU.

Tydzień bez stresu”

kwiecień

  • poniedziałek jest dniem bez kartkówek;
  • wtorek jest dniem bez prac klasowych;
  • środa jest dniem bez „ odpytywania”;
  • czwartek jest dniem bez zadania domowego;
  • piątek jest dniem bez wszystkich wymienionych wyżej elementów.
 Przygotowania do wyborów SU

maj

Dyskusja nad sposobami kampanii wyborczej.
Organizacja "Dnia odpoczynku dla nauczyciela" czerwiec

Uczniowie prowadzą lekcje zamiast nauczycieli - uczniowie zgłaszają takową chęć na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.

Wybory SU

czerwiec

Według ustalonych zasad.

Wybory opiekunów samorządu SU

czerwiec

Według ustalonych zasad.

Dzień Dziecka - Mini Playback Show, śniadanie na trawie

czerwiec

Sposób obchodzenia święta zostanie ustalony na zebraniu SU

Noc w szkole

czerwiec

Uczniowie najaktywniej włączający się w działalność samorządu spędzają noc w szkole wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z pracy SU

czerwiec

Podsumowanie pracy SU.

Rozstrzygnięcie konkursu na Super Klasę.

czerwiec

Wręczenie tortu najlepszej klasie.