Regulaminy

Regulamin oceniania gazetki tematycznej

 

1. Wychowawca  wybiera 1 os z klasy do oceniania gazetki na cały rok szkolny

2. W skład komisji wchodzi ( OPIEKUN SU) i sześciu uczniów z klasy 4a,4b,5a,5b,6a,7a w pierwszym semestrze, a w drugim semestrze klasy 4c,4d,5c,6b,7b,7c

3. Przewodniczącym komisji jest zawsze opiekun samorządu uczniowskiego i to on w sprawach spornych ma decydujący głos.

4. Każdy uczeń, który wszedł w skład komisji może przydzielić punkty od 0 do 10.

5. Komisja która ocenia gazetę zwraca uwagę i ocenia przede wszystkim:

  • Estetykę wykonania
  • Pomysłowość 
  • Wkład własnej pracy
  • Czy nie powtarzają się materiały, do wykonania gazetki?

6. Uczeń nie ocenia gazetki swojej klasy.

Regulamin został uchwalony w dniu 25września 2017 roku zwykłą większością głosów,  w obecności członków prezydium Samorządu Uczniowskiego.