Samorząd Uczniowski

 

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018.

 Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są mgr Agnieszka Rogozińska i mgr Justyna Panek
(w zastępstwie mgr Anna Rasmus).

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczaca szkoły - Marcel Pacuła
z-ca przewodniczacej - Julia Cao
Poczet sztandarowy - Julia Roguska, Martyna Anczewska, Szymon Lewandowski

    
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy 
z Prezydium Samorządu Uczniowskiego
wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego znajdziesz tutaj

Plan Pracy Samorządu na rok szkolny 2017/2018

Praca samorządu

Ogłoszenia

Regulaminy